تخصص های هادی حافظ پرست

89

مشاوره تجارت الکترونیک


80

موبایل مارکتینگ


85

بازاریابی آنلاین


90

خدمات فنی فناوری اطلاعات و شبکه


photo_2016-08-02_11-24-26photo_2016-08-08_19-14-07

هادی حافظ پرست کارشناس مهندسی صنایع و کارشناس ارشد تجارت الکترونیک از دانشگاه خواجه نصیر طوسی است. او به مدت 14 سال است که در حوزه های صنایع و فناوری اطلاعات فعالیت می کند . بسیاری از افراد و شرکتهایی که خدمات مشاوره بازاریابی دیجیتال می دهند فقط فضای وب و انفورماتیک را می شناسند و تجربه و دانش صنعتی و واقعی نسبت به بازار ندارند اما هادی با دیدی صنعتی و فناوری می تواند ساختار کسب و کار شما را در فضای مجازی مانند فضای حقیقی ساماندهی کند و بازاریابی و فروش شما را نظم و افزایش دهد.